Cenník

Typ Rozmer vnútornej technologickej plochy Kapacita porcií Doporučovaný priemer komína Vonkajšie pôdorysové rozmery Cena na kľúč
bez DPH a bez dopravy
Cena na kľúč
s DPH bez
dopravy
90 90 x 90 cm 3 160 mm 125 x 125 cm 2.695 € 3.234 €
90/125 90 x 125 cm 4 160 mm 125 x 165 cm 3.410 € 4.092 €
113/113 113 x 113 cm 4-5 160 mm 150 x 150 cm 3.410 € 4.092 €
125 125 x 125 cm 5 180 mm 165 x 165 cm 4.400 € 5.280 €
135 135 x 135 cm 6 180 mm 180 x 180 cm 5.005 € 6.006 €
150 150 x 150 cm 8 180 mm 200 x 200 cm 5.390 € 6.468 €
Pizzové piecky na použitie v domácnostiach
( ohnisko, tepelná izolácia, príslušenstvo )
Typ Rozmer vnútornej technologickej plochy Kapacita porcií Doporučovaný priemer komína Vonkajšie pôdorysové rozmery Cena na kľúč
bez DPH a bez dopravy
Cena na kľúč
s DPH bez
dopravy
70 70 x 70 cm 1 160 mm 95 x 95 cm 1.265,- € 1.518,- €
V cene pizzovej pece nie je započítané komínové prepojenie, ktoré je účtované podľa skutočného množstva materiálu.
Pizzová pec firmy HERDSTUDIO® je autorský atypický výrobok zhotovený z certifikovaných materiálov podľa Zákona 264/99 a v súlade s legislatívnymi a tiež nelegislatívnymi požiadavkami STN EN ISO 9001.
Je určená na pečenie pizze v reštauračných prevádzkach – pizzériách. Skladá sa z podstavy, ohniska s vývodom spalín, komínového prepojenia, izolácií a vonkajšieho plášťa. Podstava môže byť kovová alebo murovaná. Ohnisko, monolitické dno a steny sú z odliatkov zo špeciálneho žiarobetónu s vysokým obsahom porcelánu s atestom Ministerstva zdravotníctva SR ako materiál vhodný na používanie v pizzových peciach. V zadnej časti ohniska dochádza spaľovaním dreva k vzniku energie, ktorá je maximálne využívaná na priame pečenie. V prednej časti ohniska je vývod spalín do komínového prepojenia na stávajúce komínové teleso. Vývod spalín a ohnisko sú
kompletne zaizolované. Dekoratívna obstavba pece, rôznorodá tvarová a materiálová úprava plášťa pece sú výsledkom spolupráce s interiérovým architektom. Uvedené ceny sú pre povrchovú úpravu hladká omietka. Uvedený produkt vyrobený zo slovenských materiálov spĺňa ekologické kritériá a šetrí nemalé prostriedky na energiách vzhľadom na použité palivo – drevo (najlepšie dub, buk, agát apod.). Výsledkom je upečená pizza s nezameniteľnou chuťou a vôňou. Pizzová pec – výrobný
prostriedok má jeden oválny technologický otvor min. 60 x 30 cm vo výške 120 cm od podlahy olemovaný šamotovými tvarovkami (príp. nerezou, meďou) a v spodnej časti nerezovým plechom. Do otvoru sa vkladá odnímateľný nerezový kryt. Priestor na zásoby dreva je zvyčajne súmerne pod týmto otvorom až do výšky 90 cm a s rovnakou šírkou. Konštrukčné prevedenie pizzových pecí
firmy HERDSTUDIO® je vysoko hodnotené renomovanými odborníkmi v oblasti spaľovania tuhého paliva.
Dodacia lehota je zvyčajne štyri týždne od podpisu objednávky, záloha je vo výške 75% z celkovej ceny, zvyšná suma sa uhrádza až pri uvedení pece do prevádzky.