Pece na pizzu

– sú určené na pečenie pizze v reštauračných prevádzkach – pizzériách. Sú vyrobené z certifikovaných materiálov podľa Zákona 264/99 a v súlade s legislatívnymi a tiež nelegislatívnymi požiadavkami STN EN ISO 9001. Vlastníme súhlas Hlavného hygienika SR s používaním špeciálneho žiarobetónu ako zdravotne nezávadného materiálu na výrobu a distribúciu pizzových pecí a posudok ÚPKM o zložení tohto materiálu. Pri výrobe sa prísne dbá na kvalitu konečného produktu, ktorej nedodržanie by spôsobilo nízku životnosť výrobku.
 

Pece na pizzu


sa skladú z podstavy (kovovej alebo stavanej), tepelných izolácií dna a samotného ohniska. Ohnisko tvoria odliatky zo špeciálneho žiarobetónu s vysokým obsahom porcelánu. Nasledujú tepelné izolácie a konečná estetická úprava. Pred ohniskom je výstup spalín tvorený nerezovou ohybnou hadicou do komína. V určenej časti ohniska je plocha určená na spaľovanie dreva, ktorého energia je využívaná na pečenie pizze.
 

Pece na pizzu

od firmy Herdstudio® vyrobené zo slovenských materiálov spĺňajú prísne ekologické kritériá a šetria nemalé prostriedky vyložené na energiu s ohľadom na použité palivo – drevo. Výsledkom je upečená pizza s nezameniteľnou vôňou a chuťou.
Rovnako zaujímavým faktorom je aj investícia do tohto výrobku, ktorej návratnosť je do dvoch rokov. Životnosť pece bez väčších zásahov a opráv je cca 10 rokov, záručný servis je bezplatný po dobu 24 mesiacov a je vykonávaný v súrnych prípadoch do 48 hodín. Samozrejmosťou je doživotný pozáručný servis.

Na slovenský trh je dovážaných niekoľko druhov pecí na pizzu elektrických, plynových a na drevo. Cena našich výrobkov, ktorá zahŕňa kompletnú funkčnú stavbu, sa pohybuje už od 2.200€ bez DPH. Výhodou slovenského produktu je podpora domácej ekonomiky, cena vo výške tretiny zahraničnej pece a rovnako promptnejší prístup ku konečnému odberateľovi.
Firma Herdstudio® po dôkladnej obhliadke a konzultáciách s architektom a samotným investorom je schopná dodať výrobok presne zodpovedajúci ich predstavám. Na rozdiel od dovážaných výrobkov sme flexibilnejší, čo sa týka tvaru, veľkosti, výkonu a konečnej estetickej úpravy.
 
Neváhajte nás teda kontaktovať – pece na pizzu od firmy Herdstudio®